'

Gestió comunicativa

comunicació

Li oferim una gestió integral de la seva comunicació:

Servei de premsa, publicitat, RRPP i Social Media

- Experts en gabinets de premsa
- Redacció i enviament de notes de premsa
- Elaboració de dossiers de premsa
- Organització, producció i convocatòria de rodes de premsa
- Seguiment i anàlisi de resultats i recull de premsa
- Gestió d’entrevistes
- Campanya de promoció als mitjans
- Manteniment continguts i notícies del web corporatiu
- Mailing actualitzat i contacte directe amb els mitjans de comunicació
- Comunicació interna i gestió de comunicació de cris
- Formació de portaveus
- Publicitat, disseny i creativitat en qualsevol tipus de mitjà i suport
- Màrqueting digital i comunicació 2.0
- Disseny i creació del seu web corporatiu
- Desenvolupament, creixement i actualització de continguts a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, etc.).
- Producció audiovisual